شرايط ارسال سفارش به صورتهاي ذيل مي باشد:

1-هزينه ارسال:

هزينه ارسال عسل براي خريد عسل وسایر محصولات زنبور عسل در صورت خرید بصورت آنلاین ویا تسویه حساب کامل ؛ بصورت رايگان مي باشد.وزن ، اندازه ومیزان خرید عسل وسایر محصولات زنبور عسل محدودیتی در ارسال رایگان نخواهد داشت.

2- شكل ارسال:

با توجه به نوع واندازه  متفاوت محصولات ومبالغ پرداختي ؛ارسال ميتواند  بوسيله پست يا تيپاكس يا باربري ويا اتوبوس يا پيك موتوري  انجام پذيرد.

3-زمان تحويل:

زمان بسته بندي وآماده تحويل به پست حداكثر تا يكروز پس از ثبت سفارش مي باشد.

سفارشات جهت مراكز استانها پس از تحويل به پست ؛ بين يك تا سه روز كاري وساير شهرها وروستاها بين يك تا 7 روز كاري مي باشد.

نكته مهم:ارسال ژل رويال براي شهرها ومراكز استانهاي  مجاور فارس-شيراز ميتواند بصورت ارسال با يخ ودر يخدان انجام پذيرد.

ارسال ژل رويال براي مسافتهاي دور واستانهاي غير مجاور؛بدليل فاسد شدن ژل رويال  ونياز به دماي زير صفر تنها بصورت تركيب با عسل انجام مي پذيرد.