نوشته‌ها

پخش کننده عسل کنار خالص خوزستان

/
عسل کنار یکی از انواع عسل ها است که دارای طعم و بوی مطلوبی می باشد و یک بار امتحان کردن آن باعث می شود که طرفدار این نوع عسل شوید. عسل کنار بیشتر در مناطق جنوب