نوشته‌ها

فروشگاه عسل کنار غلیظ صادراتی

/
عسل پس از آن که توسط رنبوز ها تولید شد، به دست زنبورداران از کندو ها جمع آوری می شود و برای مراحل بعدی آماده شدن خود راهی صنایع می شود. یکی از این مراحل تعیین م