نوشته‌ها

عرضه کننده عسل کنار مرغوب خوزستان

/
یکی از بهترین موادی که از گذشته های بسیار دور به خواص آن اشاره شده و پزشکان سنتی به خوردن آن توصیه کرده‌اند اثر می باشد عسل هزاران سال قدمت دارد حتی در مصر باست