نوشته‌ها

صادر کننده عسل کنار پرورشی مرغوب

/
عسل کنار یکی از انواع عسل ها است که از شهد گل و میوه درخت کنار توسط زنبور تهیه می گردد. این نوع عسل یا کاملا طبیعی تولید می شود که به آن عسل کنار وحشی هم گفته م