نوشته‌ها

سفارش عسل کنار ارگانیک صادراتی

/
عسل کنار از انواع عسل های معتدل و مقوی است که زنبور از گل های کنار جمع آوری می کند. در کشور زنبورداران موفقی هستند که به تولید عسل کنار صادراتی مشغول بوده و بطو