نوشته‌ها

مراکز تولید عسل کنار کوهی مرغوب

/
مراکز تولید عسل کنار کوهی مرغوب این محصول را با استفاده از دستگاه های جدید در شرایط کاملا بهداشتی و بدون دخالت دست، بسته بندی می کنند و سپس وارد بازار داخلی و خ