نوشته‌ها

تولید کننده عسل کنار عمده بوشهر

/
عسل کنار عمده درختی است به ارتفاع ۱۰ متر با برگ های کوچک و قلبی شکل و کشیده میوه های درخت کنار قابل خوردن است.میوه این درخت تخم مرغی شکل و کمی کوچکتر یا به اندا