نوشته‌ها

کارخانه تولید عسل کنار ارگانیک خوزستان

/
کارخانه ی ما با تولید و پخش عسل کنار خوزستان که کاملا ارگانیک و اصل می باشد، کیفیت را به رخ جهانیان کشیده است، نزدیک به نیم قرن است که کارخانه ی ما دست به تولید