نوشته‌ها

توزیع کننده عسل کنار خوش طعم ایرانی

/
عسل کنار یکی از عسل های طبع سردی است و برای کسانی که طبع گرمی دارد، این نوع عسل از گیاهی به نام کنار و یا سدر تولید می شود که در مناطق جنوبی کشور بیشترین پوشش گ