نوشته‌ها

توزیع کننده عسل کنار غلیظ کیلویی

/
عسل کنار غلیظ:مقدمه: عَسَل یا اَنگَبین مایعی شیرین و سخت رو است (مانند برخی میعانات روان نیست و به سادگی تغییر شکل نمی دهد) که توسط زنبور عسل تولید می‌شود. زنبو