عسل طبیعی

عسل طبیعی

عسل طبيعي ماده ايست كه زنبورعسل ازجمع آوري شهد گياهان بدست ميآورد وبعد بواسطه تغييراتي كه در شهدپديد ميآورد آنرا تبديل به عسل ميكند.

انواع عسل ها :

عسلهاي گوناگوني وجود دارد كه نمونه هايي ازآن در دسته بندي هاي  ذيل آمده است.

عسل چند گياه يا چهل گياه :كه از زنبور آنرا بويژه در فصل بهار از طيف وسيعي از گلها بدست مي آورد ونميشود عسل بدست آمده را به گياه خاصي نسبت داد.

عسل تك گياه يا تگ گل :همانطور كه از اسم آن پيداست زنبور موقع جمع آوري شهد گلها بيشتر از يك طيف گل يا گياه كه غالب آن منطقه هست برداشت ميكند.مثل عسل گون يا آويشن

عسل بهاره:عسلي است كه زنبور در فصل بهار به جمع آوري شهد گلها پرداخته باشد.كه ميتواند عسل چند گياه ويا تك گياه را شامل شود.

عسل پاييزه:عسلي است كه زنبور ،شهد گياهان را در فصل پاييز برداشت كرده باشد.از مهمترين آنها ؛عسل كنار است كه در منطقه جنوب كشور و درمناطق گرمسيري  بدست مي آيد. وبا توجه به اينكه در اين زمان معمولا گياهي بجز كنار يا سدر وجود ندارد كه گل بدهد ،پس ميتواند از درجه بالايي از خلوص برخوردار باشد.وبه سبب خواص وخلوص آن معمولا از قيمت بالايي برخوردار است.