مراکز توزیع عسل چند گیاه بهاره اعلا

/
عسل چند گیاه بهاره یک نوع عسل بسیار با کیفیتی است که در ایران تولید می‌شود به دلیل وجود تغذیه زنبور ها از گیاهان بسیار زیادی که در فصل بهار رشد می‌کند این عسل ب