تولید کننده عسل سدر ایرانی باکیفیت

/
عسل صدر ایرانی یکی از انواع عسل ها محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد که خاص اون از سایر عسل های دیگر بیشتر است می گویند که طبیعت این نوع از سر نسبت به سایر اصل ها گ